Page 2 - Yeşilyurt Belediyesi Ekim 2019 Etkinlikleri
P. 2
KİM 2019 ETKİNLİKLERİ

İlk olarak 03 Eylül 2019 tarihli Eylül Ayı Olağan toplantının “300 YILLIK KIZILCIK AĞACIMIZI MUHAFAZA EDİP,
meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Açılış ve TURİZME KAZANDIRACAĞIZ”
yoklamanın ardından ağırlıkla imar maddelerinin Yeşilyurt Belediye Meclisi, Bostanbaşı mahallesinde bulunan
görüşüldüğü toplantıda gündemdeki maddeler tek tek 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması adına bu bölgede
okunarak görüşüldü. ki imar yolu güzergâhında değişiklik yapılması ve Kızılcık
Ağacın bulunduğu alanının genişletilerek park alanı olarak
Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; ayrılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunu oybirliği ile
Yeşilyurt Belediyesinin 2020 Mali yılına ait Bütçe Teklifi ve kabul etti.
Tarife Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken,
Yeşilyurt Belediyesinin 2020-2024 yıllarını içeren stratejik Yeşilyurt’ta ki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınması adına
planı ise onaylandı. MOTAŞ A.Ş.’de bulunan Yeşilyurt yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye
Belediyesine ait hisselerin Malatya Büyükşehir Belediyesine Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı mahallesinde bulunan
devredilmesini dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması ve gelecek kuşaklara
kabul edilirken, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan taşınması için Mimarlar Odası ile birlikte ÇEKÜL Vakfı başta
Turgut Özal Mahallesi Osmanlı Caddesindeki binanın bir olmak üzere ilgili yerlerle görüşüp gerekli adımlar attık ve
kısmının Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğine tahsis projelerimizi sunduk. Bugün ki toplantımızda ise tarih kokan
edilmesi kararlaştırıldı. 300 yıllık ağacımızın bulunduğu bölgedeki yol güzergâhını
değiştiriyoruz. Ağacımızın bulunduğu alanı genişleterek
“SAMANKÖY VE DİLEK GÖLPINAR’A İKİ GÜZEL park alanı olarak değiştirilmesini sağlarken, yapacağımız
PROJE KAZANDIRACAĞIZ” yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bu tarihi
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Samanköy ağacımızı muhafaza ederek gelecek nesillere taşıyacağız.
mahallesindeki 241 ada 5 nolu parsel ile Dilek Gölpınar Mimarlar Odasına da projemize verdiği destekten dolayı
mahallesinde ki 142,145 ve 538 nolu parsellerin yap-işlet- teşekkürlerimi sunuyorum. 300 yıllık Kızılcık Ağacımızı, iç
devret modeli ile 10 yıllığına kiralanması teklifi ise onaylandı. ve dış turizme kazandırmak adına gerekli adımları atmaya
Bu iki maddenin kabul edilmesinden sonra Samanköy devam edeceğiz.” diye konuştu.
ve Dilek Gölpınar mahallelerine kazandırılacak iki proje
hakkında Meclis Üyelerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt “BÖLGEMİZE CANLILIK VE HAREKETLİLİK
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgemizde seracılık GETİRECEK PROJELERE YOĞUNLAŞTIK”
faaliyetleri kapsamında Bostanbaşı mahallemizde faaliyete Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Hıroğlu Mah.73 ada
sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık projemizi başarıyla 55 parsel ile Hamidiye Mah. 223 ada 29 nolu parsel ve
sürdürmekteyiz. Titiz ve özenli çalışmaların ardından dört Hıroğlu Mah. 79 ada 52 nolu parsel ile trampa yapılması
ay gibi kısa bir zamanda gerçekten çok verimli sonuçlar talebine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi kabul
aldık. Burada hasadını yaptığımız sebzeleri öncelikle kendi edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da
sosyal tesislerimizde değerlendirdik, artan ürünlerimizi de konuya ilişkin yaptığı konuşmada; “ Çırmıktı bölgemizdeki
kurutmalık, salça, turşu ve konserve tarzı ürünler olarak doğal Hıroğlu mahallemizde yer alan 13 tarihi tescil evimizi iç ve
olarak muhafaza ettik. Samanköy’de mülkiyeti Yeşilyurt dış turizme kazandırmak adına restorasyon çalışmalarımızı
Belediyemize ait olan 10 dönümlük alanda ise Güneş sürdürmekteyiz. Kamulaştığımız alanda vatandaşlarımıza ait
Enerjili Sera Projemizi hayata geçireceğiz. İklimlendirme bazı araziler yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu tip yerleri
ve enerjisini kendi içerisindeki teknik alt yapı sayesinde satın alma yoluyla Yeşilyurt Belediyemize kazandırmıştık.
yapabilecek mekanizmaya sahip olacak sera projemiz
sayesinde tarımsal hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş
olacağız. Dilek Gölpınar mahallemizde ki ilgili parsellerin
üzerine ise her yönüyle vizyonel, bölgemize değer katacak
çok güzel bir sosyal yaşam alanı kurmayı hedefliyoruz.
Burada gerekli incelemeleri yaptık, yaptığımız girişimlerin
ardından Hazineden tahsis edilmesine sağladık. Karakaya
Baraj Göleti’nin muhteşem manzarasıyla bütünleşecek
projemizde kamp alanı, piknik bölgeleri, yürüyüş ve bisiklet
alanlarının yanı sıra gezinti gemisi ve iskelede kazandırarak
bu bölgemizin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacağız.
İlçemizdeki balıkçılığında gelişmesine katkı sunacak olan,
50 bin m²’lik alanı kapsayan bu devasa projemizi hayata
geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz.”diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7